لبخندهای دلنشین

آیت‌الله‌ مجتبی تهرانی متولد سال 1312 در تهران و جدّ بزرگوارش شهید کلهر از شهدای
مشروطیت بود.

 

آقا مجتبی از شاگردان خاص امام خمینی(ره) بود و پس از تبعید
حضرت امام به عراق،‌ از استاد خود دست نکشید و به نجف اشرف رفت.

رفاقت دیرینه‌ای با حاج آقا مصطفی خمینی داشت و اولین کسی بود
که در تهران برای شهادت فرزند امام، مراسم ختم برپا کرد.

آیت‌الله تهرانی مثلثی از علم، تقوا و بصیرت بود و جنس جلسات
اخلاقش با همه سخنرانی‌ها فرق داشت. غم فراق این استاد برجسته اخلاق حالا حالاها بر
شانه پایتخت‌نشینان سنگینی خواهد کرد.

لبخندهای دلنشین این مرجع تقلید فراموش‌ناشدنی است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید