امام خامنه ای

رهبری دارم ز جنس آسمان
رهبری از جنس خوبان زمان
لب چو بگشاید،گشاید بغض من
صد هزار یاقوت ریزد زآن دهان
یک نگاه نافذش کافی بود
تار و مار گشته عدو در هر مکان
سینه اش با وسعت دریاها
صد هزار راز مگو در آن نهان
گر بگوید عالمی رسوا کند
پستی اهریمنان گردد عیان
در قنوتش مست لیلا میشود
عشقبازست نائب صاحب زمان
وارث مهر نبی خشم علی
کار آرش میکند او بی کمان
در میان این همه ذات پلید
معنی گل گشته در فصل خزان
من نگویم بیش از این از آن عزیز
بهر مدحش الکن باشد زبان

 

/ 0 نظر / 27 بازدید